Ochrana osobních údajů

Je v zájmu společnosti Vulkan Medical, a.s chránit vaše soukromí. Dříve než prostřednictvím tohoto webu poskytnete jakákoli osobní data, přečtěte si prosím následující informace.

Poskytnutím osobních údajů vyslovuje poskytovatel - subjekt údajů - souhlas se zpracováním těchto údajů správcem údajů - společností Vulkan Medical, a.s.

Vulkan Medical, a.s. zaručuje, že vaše osobní data nebudou předána ke zpracování třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob. K vašim osobním údajům má v naší společnosti přístup omezený okruh pověřených osob.

S vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně k těmto účelům:

  • a) zpracování statistických dat
  • b) archivnictví vedené na základě zákona
  • c) nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů
  • d) kontaktování subjektu za účelem nabídky spolupráce
  • e) kontaktování subjetku ve věci soutěže pořádané správcem údajů.

Společnost Vulkan Medical, a.s. je oprávněna poskytnout jakékoliv dostupné informace o vaší osobě orgánům činným v trestním řízení.