Všeobecné obchodní podmínky

 1. Objednávky se přijímají především písemně faxem nebo e-mailem (v dohodnutých případech i telefonicky) minimálně 2 pracovní dny před požadovaným datem expedice a musí obsahovat následující údaje:
  • adresa, IČO, DIČ kupujícího,
  • místo určení dodávky,
  • specifikace objednaného zboží vč. množství,
  • k první objednávce musí kupující doložit kopii Živn. listu nebo Výpis z obch. rejstříku a Osvědčení plátce DPH / je-li /,
  • objednávky se vyřizují do vydodání všech položek, pokud si kupující nepřeje jinak.
 2. Dodací podmínky: Zboží je dodáváno dle specifikace kupujícího do místa plnění. Dodavatel určí takový způsob přepravy, který bude účelný a bezpečný vzhledem k množství zboží a požadovanému termínu.
  Zboží v hodnotě nad 30.000,- Kč bez DPH je dodáno do místa plnění zdarma na náklady dodavatele. Při objednání zboží v nižší hodnotě se účtuje přepravné (event. poštovné) ve výši cca 60 Kč / 15 kg zboží.
  Pokud si kupující zajistí vlastní odvoz zboží, poskytne mu dodavatel slevu ve výši 2%.
 3. Množstevní slevy: Stanovují se smluvně na základě osobních jednání.
 4. Skladovací podmínky odběratele: Odběratel je povinen vzít na vědomí, že musí dodržet pro skladování pryžových výrobků dodávaných a vyráběných f. Vulkan a.s. následující podmínky:
  • teplota skladovacích prostor se musí pohybovat v rozmezí 5–25 °C,
  • relativní vlhkost ovzduší v rozmezí 60–65 %,
  • vzdálenost výrobků od topných zdrojů musí být min. 100 cm a topná tělesa i potrubí musí být stíněna,
  • na výrobky nesmí působit přímé sluneční záření.
 5. Platební podmínky:
  • za platbu v hotovosti nebo předem poskytuje dodavatel slevu dle individuální dohody,
  • za dohodnuté splatnosti faktur delší než 15 dnů se účtuje smluvní přirážka.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na zboží ze standardního sortimentu výrobků. Na výrobky vyráběné na zakázku se podmínky mohou rozšířit o další body.

Hrádek nad Nisou, 1. 1. 2016
Ing. Lenka Hochmanová
ředitelka, předsedkyně představenstva