Dodací podmínky

Dodací podmínky

Příjem objednávek

Objednávky se přijímají především písemně faxem nebo e-mailem (v dohodnutých případech i telefonicky) minimálně 2 pracovní dny před požadovaným datem expedice a musí obsahovat následující údaje:

 • adresa, IČO, DIČ kupujícího,
 • místo určení dodávky - pouze po ČR
 • specifikace objednaného zboží vč. množství,
 • k první objednávce musí kupující doložit kopii Živn. listu nebo Výpis z obch. rejstříku a Osvědčení plátce DPH / je-li /,
 • objednávky se vyřizují do vydodání všech položek, pokud si kupující nepřeje jinak.

Dodací podmínky

Zboží je dodáváno dle specifikace kupujícího do místa plnění. Dodavatel určí takový způsob přepravy, který bude účelný a bezpečný vzhledem k množství zboží a požadovanému termínu.
Zboží v hodnotě nad 30.000,- Kč bez DPH je dodáno do místa plnění zdarma na náklady dodavatele. Při objednání zboží v nižší hodnotě se účtuje přepravné (event. poštovné) ve výši 120 Kč / 15 kg zboží, dobírka 150,- Kč.
Pokud si kupující zajistí vlastní odvoz zboží, poskytne mu dodavatel slevu ve výši 2%.

Množstevní slevy 

Stanovují se smluvně na základě osobních jednání.

Skladovací podmínky odběratele

Odběratel je povinen vzít na vědomí, že musí dodržet pro skladování pryžových výrobků dodávaných a vyráběných f. Vulkan a.s. následující podmínky:

 • teplota skladovacích prostor se musí pohybovat v rozmezí 5–25 °C,
 • relativní vlhkost ovzduší v rozmezí 60–65 %,
 • vzdálenost výrobků od topných zdrojů musí být min. 100 cm a topná tělesa i potrubí musí být stíněna,
 • na výrobky nesmí působit přímé sluneční záření.

Platební podmínky

 • za platbu v hotovosti nebo předem poskytuje dodavatel slevu dle individuální dohody,
 • za dohodnuté splatnosti faktur delší než 15 dnů se účtuje smluvní přirážka.

Vrácení zboží a reklamace

Tyto obchodní podmínky se vztahují na zboží ze standardního sortimentu výrobků. Na výrobky vyráběné na zakázku se podmínky mohou rozšířit o další body.

Hrádek nad Nisou, 10. 5. 2021
Ing. Lenka Hochmanová
ředitelka, předsedkyně představenstva 

Máte zájem o naše produkty? Volejte +420 482 313 595 +420 482 313 389

Poptávka