Historie společnosti VULKAN-Medical

Historie společnosti VULKAN sahá do roku 1890, kdy továrník Hurling s partnerem Hammenem ze Saska založili Česko-saskou továrnu na gumové zboží v Hrádku nad Nisou, v prostorách bývalé cihelny hraběte Clam-Gallase. V té době měla továrna 15 dělníků a vyráběla gumové zboží pro průmysl.

V roce 1892 továrnu odkoupila akciová společnost Berlínsko-frankfurtských továren na gumové zboží a pod názvem Veritas se stala filiálkou pro naši oblast. V té době pracovalo v továrně již 140 dělníků. Vyráběly se hlavně gumové hadice, pásy, pláště do kol, těsnění apod. V roce 1938 byla továrna odkoupena společností Fridjof Peterson ze Švédska a výroba se dále rozrůstala. Společnost zaměstnávala již více než 600 zaměstnanců.

Během 2. světové války se majitelem továrny stala v roce 1942 společnost Hans Scheibert a pod názvem Gummiwerke Grottau (GWG) pracuje na válečné výrobě gumových pásů, člunů, těsnění do ponorek a letadel a jiného vojenského materiálu. Počet zaměstnanců dosahuje již 1200 dělníků, z toho 600 různé národnosti (Rusové, Italové, Francouzi).

V poválečném období dochází nejdříve k výrazné redukci produkce a s tím spojeného úbytku zaměstnanců až na 147 dělníků. Dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu ČSR v prosinci 1945 měla být dokonce veškerá výroba přemístěna do firmy Matador Bratislava na Slovensko. Vzhledem k politickému vývoji v zemi byla však národní správa Matador Bratislava v roce 1947 zrušena a spojením firem Michelin (MI) a Veritas (TAS) vznikla továrna MITAS v Hrádku nad Nisou. Vlivem konfiskací a později znárodněním malých firem byla do podniku převedena výroba z VULKAN Bynov u Děčína, Hroch-Hradec Králové, Emil Schuran-Praha a jiných např. ze Zlína, Napajedel, Olomouce nebo Brna.

Se jménem Emil Schuran firma přebírá též značku kondomů Primeros a rozjíždí nový výrobní program gumových výrobků jako dětské zboží, domácí rukavice a operační rukavice, které jsou ve vývojové řadě naší produkce do současnosti a to pod značkou DONA. Se změnou výrobního zaměření byla zakoupena též i nová výrobní technologie, převážně z Německa a ostatních evropských zemí.

Postupně firma mění dle struktury národního hospodářství názvy, v roce 1948 závod Rubena s ředitelstvím v Náchodě (337 zaměstnanců), od února 1950 samostatný podnik VULKAN, Hrádek nad Nisou, kde během sedmi let vzrostl počet zaměstnanců na 800, od roku 1958 Plastimat s ředitelstvím v Jablonci (850 zaměstnanců), aby od roku 1963 byla začleněna opět do Rubeny Náchod (733 zaměstnanců).

V období let 1969–1989 je podnik začleněn do Českých závodů gumárenského průmyslu se sídlem v Gottwaldově a stává se monopolním výrobcem v oblasti kondomů, dětských šidítek a sosáků, balónků a hraček, rukavic operačních, domácích i technických, pro celou tehdejší východní Evropu (se stabilním počtem cca 720 zaměstnanců).

Podle zakladatelského plánu Ministerstva průmyslu ČR byla k 1. 12. 1990 založena akciová společnost VULKAN, Hrádek nad Nisou, od které se v roce 2005 oddělily dvě samostatné firmy přebírající know-how původní společnosti. Jednou z nich je naše akciová společnost VULKAN- Medical.

Zboží zasíláme pouze po ČR. Kupující ze Slovenské republiky kontaktujte firmu VIDRA a spol. s.r.o., které naše zboží dodáváme.